English
Dansk
Svenska
Deutsch
Norsk
Français
Kalaallisut
Polski
Español
Suomea
Română
لعربية
Português
Türkçe

Texaspoker.dk

Deltagar ID: 2122. Hemsida: www.texaspoker.dk.
Gäller till: 2016-01-31

Detta certifikat intygar att Texaspoker.dk deltar i initiativet för CO2-neutrala hemsidor. Det betyder att CO2-utsläppet från både hemsidan och hemsidans besökare är neutraliserat genom mätbara CO2-reduktioner. Reduktionerna sker bl.a. genom installation av nya, förnybara energikällor (t.ex. vindkrafverk) och genom deltagande i kontrollerade, CO2-reducerande projekt.
Läs mer på www.MinskaCO2.se

Gör er hemsida CO2 neutral

Share on Facebook