Bag initiativet

Initiativet er startet som et frivilligt projekt i Forskerparken i Aarhus som optakt til klima-topmødet COP15, der blev afholdt i København. Efter en overvældende tilslutning fra både store og små virksomheder blev initiativet styrket, da Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og CAPNOVA (tidligere Østjysk Innovation A/S) i 2009 tilførte kapital til udbredelse og videreudvikling.
I dag er initiativet vokset med deltagere fra stort set hele verden – og det passer jo godt med, at CO2-udledningen i dag sker globalt.
Initiativet blev startet i 2009 og er vokset stille og roligt siden da.

Kontakt

IngenCO2.dk
Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal
8000 Aarhus C.
mail info@ingenco2.dk
Du kan kontakte os med spøgsmål og idéer ved at udfylde formularen nedenfor. Da initiativets budget er begrænset kan vi desværre ikke besvare alle telefoniske henvendelser.
Vi bestræber os dog på at besvare alle mails indenfor 24 timer (undtaget weekend).
Navn: *
Firmanavn: *
Telefonnr.:
E-mail: *
Besked: *

 


Erik Sommer, initiativtager

Status, 2019

 
Indledningsvist skal der lyde en stor tak til de mange virksomheder, der hjælper os med at udvikle dette initiativ.
Vi er også glade for at høre, at virksomhederne styrker deres omdømme og brugertilfredshed, når de sætter det grønne ikon ”CO2 neutralt website” på deres hjemmeside.
Målet med dette initiativ er at øge opmærksomheden på CO2-problematikken. Men det som glæder mig mest er de konkrete handlinger, som dette initiativ selv gennemfører. Vi reducerer CO2-udledningen og vi forbedrer livet for tusindvis af familier i Afrika, hvor vi sammen med lokale NGO’ere er med til at opføre energieffektive komfurer.
Vi ved, at dette initiativ ikke kommer til at være et centralt element i alle virksomheders indsats på miljøområdet. Vi har heller ikke til hensigt at flytte virksomheders ressourcer til klimaindsatser på andre områder til dette initiativ. Tværtimod er dette initiativ et supplement til de øvrige aktiviteter, som virksomheder måtte have. Det skyldes, at virksomheder muligvis kan få mere ”klima-værdi” for pengene i større projekter eller projekter, de selv kan tage hånd om.
Meget typisk hører vi, at deltagerne finder pengene til dette initiativ på markedsføringskontoen. Markedsføringsværdien af at CO2-neutralisere brugen af virksomhedens hjemmeside, er ofte langt mere værd end udgiften.
Afslutningsvist, vil jeg gerne henlede opmærksomheden på:
  • Vi opfører energieffektive komfurer i Afrika. De reducerer CO2-udledningen, da behovet for at fælde træer til madlavning ved åbent bål reduceres. Samtidig øges sundheden, da røgen fra madlavning ved åbne bål i familiernes hytter reduceres. Projekterne er alle auditeret og certificeret gennem Gold Standard-ordningen, der oprindeligt er startet af WWF.
  • Vi er med til at bygge vandboringer, der erstatter behovet for kogning af vand. Dette reducerer CO2-udledningen da kogning af vand fører til fældning af træer til brænde. Disse projekter er også omfattet af Gold Standard.
  • Vi medvirker i opførelsen af nye vedvarende energikilder. Indtil nu har vi fokuseret på vindmøller, men mere er på vej.
  • Vi har bidraget til bevarelse af regnskov (certificeret gennem Redd+).
  • Vi hjælper virksomheder med at reducere deres ressourceforbrug og øge energieffektivitet.
De bedste hilsner,
Erik