English
Svenska
Deutsch
Suomea
Get Flash Player
 
Nye deltagere
 
 

CO2 neutrale hjemmesider er et dansk klimainitiativ med mere end 2.000 deltagere 
fra mere end 50 lande!

Netbrugere foretrækker CO2-neutraliserede sider!

Du kan genkende alle CO2 neutrale hjemmesider, når du ser det grønne ikon:

 

Brugen af internettet udleder store mængder CO2 grundet strømforbruget.
Der bruges strøm til serverne bag hjemmesider men især også hos brugerne (computere, skærme, modem m.m.).

De virksomheder, der deltager i dette initiativ, har neutraliseret CO2-udledningen fra brugen af deres hjemmeside. Det har en positiv indvirkning på klimaet!

 

 

         

Vores klimaprojekter reducerer CO2-udledningen: 

 

Mere end 2.000 virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i mere end 50 lande deltager i CO2 neutrale hjemmesider.

Styrk din hjemmeside ved at deltage!

Se fordelene og hvor nemt du kan deltage her.

 

Vi opfører nye, vedvarende energikilder

 

Ved at opføre nye, vedvarende energikilder, reducerer vi på sigt behovet for kulkraft og andre forurenende energikilder. Vi fokuserer på nye projekter og ikke på allerede opførte energikilder.

Vi deltager i Hvidovre Vindmøllelaug, der har opført nye og moderne vindmøller nær stedet, hvor COP15 blev afholdt.

Disse vindmøller producerer nu klimavenlig energi.

Herudover er vi med til at opføre de nye
vindmøller i Uhre ved Brande. Her opføres
4 stk. 3 MW vindmøller.

 

   
     

Vi er meget glade for disse projekter, men indregner ikke CO2-effekten i vores klimaarbejde. Klimagevinsten fra vindmøllerne er således et supplement til vores øvrige CO2-reducerende aktiviteter.

Læs mere om el fra vindmøller og vindstrøm.

   
         

Vi deltager i CO2 reducerende projekter

 

 
Vi deltager i projekter, der bidrager med direkte og målbare CO2-reduktioner. Samtidig bidrager de til at forbedre livskvaliteten for mennesker i fattige lande.    

Vi er i øjeblikket engageret i et
projekt i Afrika, som verificeres i henhold til Gold Standard for dets
CO2 reducerende effekt. Gold Standard
blev i sin tid startet af bl.a. WWF
og er bredt anerkendt blandt
klimaeksperter, NGO’ere m.m
.

I Kenya laver mange familier fortsat mad ved åbne bål. Det er meget sundhedsskadeligt og er årsag til unødig stor CO2-udledning.

Vores projekt installerer energieffektive komfurer som reducerer den lokale skovrydning, forbedrer sundheden, skaber lokale jobs og reducerer CO2 udledningen.

Omfanget af CO2-reduktionerne verificeres af Gold Standard.

 

 

   
         
         

Vi arbejder for beskyttelse af regnskov

 
Som supplement har vi netop involveret os i et REDD+ projekt til beskyttelse af truet regnskov i Ecuador. Vi samarbejder med World Land Trust om dette. Udover en god CO2-effekt, så hjælper projektet også med beskyttelse af truede dyrearter i et område, der er anerkendt som et af verdens 25 unikke naturområder.

 

 

 

 
   

Styrk din hjemmeside ved at deltage

- styrk hjemmesidens image
- opnå øget loyalitet og sympati fra dine brugere
- bidrag til et bedre miljø

        

       

 

Vi fokuser nu primært på Gold Standard-projekter, der udover at reducere CO2-udledningen også har en positiv social effekt i fattige lande. Samtidig afventer vi at CO2-kvotesystemet i Europa forbedres, før vi vil overveje dette.

 

 


Revisionshuset Deloitte laver en uafhængige undersøgelser af initiativets CO2-neutraliseringer.

 

          

 


Installer Flash Player