CO2 Neutral Website
Svenska

IngenCO2–certifikat for

TheTravelBook

Certifikatinfo

Status
Giltigt certifikat
Deltagar-ID
6053
Giltigt till
2021-10-31
Website
https://thetravelbook.world
CO2 Neutral Website

CO2 Neutral Website Certifikat

Detta certifikat intygar att TheTravelBook deltar i initiativet för CO2-neutrala hemsidor. Det betyder att CO2-utsläppet från både hemsidan och hemsidans besökare är neutraliserat genom mätbara CO2-reduktioner. Reduktionerna sker bl.a. genom installation av nya, förnybara energikällor (t.ex. vindkrafverk) och genom deltagande i kontrollerade, CO2-reducerande projekt.

initiativet CO2 Neutral Website

Vi holder, hvad vi lover - og Deloitte holder øje med os

Revisionshuset Deloitte laver løbende gennemgange af vores CO2-opgørelser. De viser at vores projekter og investeringer i gennemsnit kompenserer for 200% af medlemmernes CO2 udledninger.

CO2 Neutral Website

Læs mere

Om IngenCO2Hvordan fungerer det

© 2020 IngenCO2.dk