Horns Herred Entreprenørfirma ApS

Deltaker ID: 2434. Nettside: .
Gjeldende frem til: 31-07-2020

Dette sertifikatet bekrefter herved at Horns Herred Entreprenørfirma ApS er deltaker i ordningen for CO2 nøytrale hjemmesider. Dette betyr at CO2 utslipp fra både nettsiden og brukere av nettsiden, er nøytralisert gjennom målbare CO2-reduksjoner.
Reduksjon av CO2-utslipp, skjer bla.a. ved installasjon av nye, vedvarende energikilder (eksempelvis vindmøller), samt deltagelse i kontrollerte, CO2-reduserende prosjekter.
Les mer på www.co2neutralwebsite.com
Gjør ditt nettsted CO2 nøytral
Share on Facebook