CO2 Neutral Website
Hvordan det fungererDeltagerePriserOm osTilmeld dig
Dansk

Betingelser for deltagelse i initiativet

Tak for Jeres deltagelse i initiativet. Disse betingelser supplerer bekræftelsen på deltagelse i initiativet, der er mailet til jer i forbindelse med aftale om deltagelse.

Trafiktal

Vær venligst særligt opmærksom på, at det er vigtigt, at I selv holder os orienteret såfremt Jeres trafiktal måtte stige udover det aftalte interval (opgjort som gennemsnit pr. måned, opgjort kvartalsvist). Da vi ikke kontrollerer dette, er det Jeres ansvar, at oplysningerne er korrekte. Det er for at sikre, at vi får gennemført tilstrækkelige CO2-reduktioner til at afdække Jeres CO2-udledning.

Ikon til Jeres hjemmeside

I kan benytte logoet umiddelbart efter, at I har betalt for Jeres medlemskab. I kan ikke benytte dette medlemskab til at kalde Jer CO2 neutrale generelt, da dette initiativ alene omfatter Jeres hjemmeside specifikt (herunder brugen af hjemmesiden). Vi anbefaler, at I omtaler Jeres indsats som ”vores hjemmeside og brugen af denne er CO2 neutral”, ikke grøn hjemmeside eller lignende, da dette kan misforstås. Ikonet skal til enhver tid følge det design, som fastsættes af ingenco2.dk, dog kan størrelse, farver og placering bestemmes af Jer.

Opsigelse

Jeres medlemskab forlænges automatisk, når en periode er afsluttet. Dette er for at vi kan sikre, at der ikke er perioder uden neutralisering. Forlængelser sker for 1 år af gangen. I kan naturligvis vælge at forlade initiativet inden forlængelse. Dette kræver, at I skriftligt opsiger jeres deltagelse med mindst 1 måneds varsel inden udløbet af en periode. Hvis I opsiger senere end 1 måned inden næste periode, kan vi ikke refundere omkostningen for den næste periode. Vi refunderer ikke allerede opkrævet abonnement, da omkostningerne til CO2-reduktionerne dækkes for 1 år af gangen.

Efter evt. opsigelse af medlemskab, skal I øjeblikkeligt fjerne ikon, henvisning m.v. til initiativet. Dette for at undgå, at brugere kan tro, at I fortsat deltager efter ophør.

Omkostning ved deltagelse

Jeres pris for deltagelse kan ikke stige i det første år. Men da omkostningerne ved CO2-reduktionerne kan stige inden næste periode, er vi forpligtet til at gøre Jer opmærksom på alle prisstigninger, der overstiger 15 % på ét år, så I kan tage stilling til, om I fortsat vil deltage. Ved stigning på mere end 15 % bortfalder opsigelsesvarslet og I kan udtræde med dags varsel.

Rettigheder, misligholdelse, erstatning m.m.

Alle rettigheder til konceptet, ikonet m.v., herunder immaterielle rettigheder, i form af ophavsrettigheder, patenter, varemærkerettigheder, designrettigheder m.v., tilhører initiativet.

Initiativet kan frit omtale jeres deltagelse i initiativet, herunder synliggøre dette ved brug af jeres logo i initiativets markedsføring, på website o.l.
Initiativet er ikke erstatningspligtig i nogen sammenhænge for evt. direkte eller indirekte tab forårsaget af dette initiativ, herunder men ikke begrænset til tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andre følgeskader.

Initiativet kan frit sammensætte metoderne til at opnå CO2-reduktioner.
Alle betingelser i bekræftelse for deltagelse samt disse betingelser bekræftes ved deltagerens betaling af deltagergebyr eller benyttelse af ikon.

CO2 Neutral Website

Kontakt

Om IngenCO2

Hvordan fungerer detVores projekterBeregningerDeltagereRessourcer

Alle rettigheder forbeholdt © IngenCO2.dk

MedlemsbetingelserPersondata- og cookiepolitik